Základní údaje

Současnost školy

ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory je devítiletá základní škola, která stojí uprostřed klidné obce. Ve školním 2020/2021 byla celková kapacita školy 209 žáků. Někteří z nich dojíždějí z obcí Mokré, Litvínovice a z různých částí Českých Budějovic a okolí. Linka MHD č. 16 staví nedaleko školy. Průměrný počet žáků ve třídě na prvním stupni činí 25 dětí, na druhém stupni pak 18 žáků. Na škole působí v současné době 16 vyučujících, asistent pedagoga, školní asistent, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor EVVO, koordinátor ICT a 3 vychovatelky ŠD.

Škola je rozdělena do dvou samostatných budov (I. stupeň, II. stupeň). V budově I. stupně je 5 kmenových tříd, jazyková učebna a tělocvična. Budova je obklopena rozlehlou zahradou, která je využívána během celého roku. V areálu školy se nachází mateřská škola, školní jídelna, venkovní asfaltové hřiště, průlezky, pergola, ohniště a zahrádka s bylinkami. V budově II. stupně se nacházejí 4 kmenové třídy, moderní počítačová a jazyková učebna, laboratoř přírodopisu a chemie, učebna fyziky (zároveň kmenová třída) a cvičná kuchyně. Žáci se učí spolupracovat zejména v rámci projektů a společným akcím (zpívání u vánočního stromečku, lyžařský kurz, zahradní slavnost, sportovní soutěže). Škola také pořádá akce, na které zve rodiče žáků (jarní brigáda na zahradě školy, vánoční a jarní jarmark).   

Celkové vybavení základní školy poskytujeme všem žákům dostatek učebních pomůcek a pěkné, estetické prostředí učeben, které jsou vybaveny pro interaktivní výuku. V každé třídě je nainstalovaná interaktivní tabule. V ranních i odpoledních hodinách funguje školní družina, která má bohatý program. Žáci si zde vyzkoušejí řadu tradičních i netradičních výtvarných technik, přečtou mnoho knih a většinu času stráví venku při hrách a sportovních aktivitách. Naše škola je zapojena do projektu Šablony, díky tomu můžeme našim žákům nabídnout doučování v malých skupinách i kroužek anglického jazyka. Mimo tyto aktivity mají žáci k dispozici ještě výtvarný, sportovní i pěvecký kroužek.

Z historie naší školy

Ve Školním roce 2015/2016 oslavila základní škola Šindlovy Dvory 90. narozeniny. Škola byla uvedena do provozu v roce 1925, přičemž dochované prameny uvádí, že její základní kámen byl položen již v roce 1922.

     historie skoly 01         historie skoly 02

1.stupen

2.stupen

2 třída

2 lab

Šindlovy Dvory 40, 370 01 České Budějovice

603 561 874

reditel@zssindlovydvory.cz

Užitečné odkazy

SmartClass

smartclass s

smartclass t

Projekty

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony II

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony III

narodni plan obnovy