MŠ Litvínovice 49

„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“. Robert Fulgham

Něco z historie:

Mateřská škola v Litvínovicích 49 je školou s mnohaletou tradicí – byla otevřena v roce 1929, když ministerstvo školství a osvěty vyhovělo žádosti školy a výnosem ze dne 30. 8. 1929 povolilo její zřízení. Škola byla umístěna v přízemí statku paní Lieblové za roční nájemné 900 Kč. Správu mateřské školy vedl řídící učitel Břetislav Jindra. V září 1939 byl zatčen a německou policii odvlečen do koncentračního tábora a MŠ byla přidělena do správy obecné školy v Šindlových Dvorech. Na jaře 1945 byl provoz mateřské školy kvůli náletům přerušen a obnoven byl až 1. 6. 1945. Teprve 7. 4. 1947 byla mateřská škola přemístěna do budovy číslo popisné 49, ve které funguje dodnes

O mateřské škole:

Budova mateřské školy se nachází uprostřed rodinné zástavby, v klidné lokalitě u parku Stromovka. Škola je postavena na strategicky výhodném místě nedaleko zastávky MHD. Před školou je několik parkovacích míst vyhrazených škole. K budově školy náleží udržovaná zahrada s nádherným památným stromem jilmem drsným.

Školka je jednotřídní odloučené pracoviště Základní školy v Šindlových Dvorech s kapacitou 16 dětí. Třída naší školky je věkově smíšená, což dává dětem velký prostor pro spolupráci, pomoc a prosociální chování. Školka je dobře materiálně vybavena vhodnými hračkami a nábytkem splňujícím normy EU. Mateřská škola má v obci dobré jméno. Školka je rodiči vyhledávána pro své klidné rodinné prostředí, malý počet dětí, individuální přístup a bezpečné klima, na kterém spolupracuje nejen tým zaměstnanců školy, ale také zřizovatel svým otevřeným a přátelským přístupem. Naše školka byla velmi pozitivně hodnocena ČŠI.

O přijetí dětí do naší mateřské školy rozhoduje ředitel školy. Stravování zajišťuje školní jídelna v areálu ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory, odkud se k nám jídlo dováží. Zdravé svačinky jsou připravovány přímo ve školce.

V minulých letech prošla školka celkovou rekonstrukcí (výměna herních prvků zahrady, asanace sklepních prostor, nová umývárna a WC, výměna kuchyňské linky, radiátory, nové podlahy a podlahové krytiny) viz fotogalerie. Ve spolupráci se zřizovatelem budeme i nadále pokračovat v opravách a obnově školy. 

Filozofie naší mateřské školy:

Předškolní období je z hlediska každého dítěte mimořádné a neopakovatelné. Pro většinu dětí je docházka do mateřská školy prvním kontaktem s větší skupinou dětí. V naší mateřské škole se snažíme, aby přechod do mateřské školy z domácího prostředí byl nenásilnou formou doplnění rodinné výchovy. Všichni zaměstnanci se snaží, aby pokud možno každý den prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. Vzdělávání v naší školce probíhá prostřednictvím přímých prožitků, při kterých je učitelka v naší školce dítěti průvodcem, rádcem a partnerem na jeho cestě za poznáním a věděním. Pracujeme s pedagogikou Franze Ketta (celistvý, vztahový, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově). Průběžně sledujeme vzdělávací pokroky dětí a pomáháme tam, kde vznikají dílčí obtíže. Spolupracujeme se speciálním pedagogem základní školy, Pedagogicko - psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Cíle a záměry naší mateřské školy:

  • Vést děti k samostatnosti ve všech oblastech – sebeobsluha, uvažování, rozhodování, k rozvoji komunikačních schopností
  • Vést děti k zájmu o přírodu a k lásce ke všemu živému
  • Vytvořit dětem takové prostředí, kde se budou cítit spokojeně a bezpečně

MŠ 49 budova

MŠ 49 herna

MŠ 49 zahrada2