Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory

2. Důvod a způsob založení

2.1 Zřizovatel

Obec Litvínovice, právní forma: obec, IČO: 00 245 194

2.2 Důvod založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku.

3. Organizační struktura

Základní škola, IZO: 107 720 175
Mateřská škola, IZO: 107 530 643
Školní družina, IZO: 114 200 980
Školní jídelna, IZO: 102 463 620
Školní jídelna - výdejna, IZO: 181 075 440

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
Šindlovy Dvory 40, 370 01 Litvínovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
Šindlovy Dvory 40, 370 01 Litvínovice

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden - červen a září - prosinec
Po - Pá od 7:30 do 16:00

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: 603 561 874
Mateřská škola Šindlovy Dvory: 734 308 509
Mateřská škola Litvínovice 39: 732 585 596
Mateřská škola Litvínovice 49: 604 273 799
Školní družina: 604 273 927
Školní jídelna: 604 274 589

4.5 Datová schránka

 ztv7s8

4.6 Adresa internetové stránky

www.zssindlovydvory.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Identifikační čísla

IČ: 75000709
IZO: 107720175
REDIZO: 650032128

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51-8908330217 / 0100

6. Dokumenty

 

7. Rozpočet

8. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

9. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v ředitelně v úředních hodinách nebo elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace veřejnosti poskytuje ředitel školy Mgr. Jakub Jareš

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Formuláře

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Šindlovy Dvory 40, 370 01 České Budějovice

603 561 874

reditel@zssindlovydvory.cz

Užitečné odkazy

SmartClass

smartclass s

smartclass t

Projekty

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony II

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony III

narodni plan obnovy