Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

2.1 Zřizovatel

Obec Litvínovice, právní forma: obec, IČO: 00 245 194

2.2 Důvod založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku.

3. Organizační struktura

Základní škola, IZO: 107 720 175
Mateřská škola, IZO: 107 530 643
Školní družina, IZO: 114 200 980
Školní jídelna, IZO: 102 463 620
Školní jídelna - výdejna, IZO: 181 075 440

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
Šindlovy Dvory 40, Litvínovice, 370 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
Šindlovy Dvory 40, Litvínovice, 370 01

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden - červen a září - prosinec
Po - Pá od 7:30 do 16:00

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: +420 603 561 874
Mateřská škola Šindlovy Dvory: +420 734 308 509
Mateřská škola Litvínovice 39: +420 732 585 596
Mateřská škola Litvínovice 49: +420 604 273 799
Školní družina: +420 604 273 927
Školní jídelna: +420 604 274 589

4.5 Adresa internetové stránky

www.zssindlovydvory.cz

4.6 Adresa podatelny

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
Šindlovy Dvory 40, Litvínovice, 370 01

4.7 Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka

ztv7s8

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51-8908330217/0100

6. IČO

75000709 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy.

8.2 Rozpočet

Zvěřejněn na stránkách zřizovatele www.litvinovice.cz

9. Žádosti o informace

Příjem žádostí o informace a dalších podání lze provést v ředitelně školy v úředních hodinách nebo elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informace veřejnosti poskytuje ředitel školy Mgr. Jakub Jareš.

10. Příjem podání a podnětů

Příjem podání a podnětů lze provést v ředitelně školy v úředních hodinách nebo elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úkhrad za poskytování informací

Kopie se vydává na vyžádání za cenu v místě obvyklou.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčníách smluv

V současné době Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory žádné licenční smlouvy neposkytuje.

13.2 Výhradní licence

V současné době Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytnutí informací za raok 2022