• 01
  • 02

Uzavření základní školy

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA (KLIKNI NA MĚ)


26. 3. 2020

Zápis do 1. třídy ZŠ Šindlovy Dvory

Vážení rodiče,

z důvodu opatření MŠMT proběhne letošní zápis do 1. třídy bez přítomnosti dětí. Abychom omezili kontakt zákonných zástupců na minimum, přistoupili jsme k následnému řešení.

Kritéria pro přijetí jsou nezměněná.

Pokud dojde k losování, bude probíhat neveřejně za přítomnosti notáře, zástupce rodičů, starostky a ředitele školy. Oznámení o losování a jeho výsledky budou zveřejněny neprodleně na webových stránkách školy.

Průběh zápisu

KDY: od 6. do 16. 4. 2020 v době od 8:00 do 12:00

KDE: ve vestibulu budovy 2. stupně ZŠ Šindlovy Dvory

JAK:

Formuláře pro (pro vyplnění nutné stáhnout):

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Jsou přístupné na:

 -  webu školy v elektronické formě (pro domácí předvyplnění a tisk) ZDE

-         -  v tištěné formě ve vestibulu budovy 2. stupně ZŠ, Šindlovy Dvory 22 (pro vyplnění      na místě), bude zde k dispozici kopírka

Postup pro předání žádosti o přijetí:

  1. vyplnit zvolenou formu
  2. přiložit kopii občanského průkazu (z obou stran) a rodného listu dítěte - slouží pro kontrolu, po kontrole bude skartováno 
  3. v případě odkladu školní docházky ze školního roku 2019/2020 přiložte kopii Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
  4. podepsaný dokument včetně příloh vložit do obálky a odnést do školy

Postup pro předání žádosti o odklad:

  1. vyplnit zvolenou formu
  2. přiložit kopii občanského průkazu a rodného listu dítěte - slouží pro kontrolu, po kontrole bude skartováno 
  3. přiložit kopii doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
  4. přiložit kopii doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa ZDE
  5. podepsaný dokument včetně příloh vložit do obálky a odnést do školy

pozn: v případě, že nebudete mít k dispozici v termínu zápisu doporučující posouzení, je potřeba škole doručit jak žádost o přijetí, tak žádost o odklad

 

Z důvodů následné komunikace (přidělení registračního čísla) prosíme o pečlivé vyplnění dalších kontaktních údajů (e-mail, telefon).

V případě potřeby volejte na:  603 561 874   Mgr. Jakub Jareš, ředitel školy

                                                  775 045 061   Mgr. Barbora Šedivá, ZŘ


13. 3. 2020

OZNÁMENÍ

O OMEZENÍ PROVOZU A UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

V pondělí 16. března bude probíhat výuka pouze v budově MŠ Šindlovy Dvory. MŠ Litvínovice 39 a MŠ Litvínovice 49 budou tento den zavřeny a děti budou mít k dispozici svou třídu v budově MŠ Šindlovy Dvory.

 

Od úterý 17. března 2020 budou až do odvolání uzavřeny všechny mateřské školy zřizované obcí Litvínovice (MŠ Šindlovy Dvory 80, MŠ Litvínovice 39, MŠ Litvínovice 49).

 

Toto opatření činíme v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem v dětských kolektivech na doporučení Ministerstva školství a také po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí v Českých Budějovicích. Jsme si vědomi problémů, které některým lidem přinese, avšak zdraví občanů musí být vždy na prvním místě.

 

O dalších změnách budeme informovat na webových stránkách obce a školy. Rodiče v tomto případě mají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení. Potvrzení vydává ředitel školy.


 

Důležité informace, doporučení a opatření občanům

https://www.c-budejovice.cz/doporuceni-obcanum-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-v-zemich-eu


12. 3. 2020

Vážení rodiče a žáci, 

na sledujte prosím webové stránky, kde najdete informace pro domácí výuku. Dále zde najdete kontakty na dané vyučující, kteří jsou vám k dispozici. 

Potvrzení OČR vydáváme v budově 2. stupně Šindlovy Dvory 22, zvoňte na kancelář. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

V současné době jsou mateřské školy otevřené v plném provozu.

Velmi děkuji rodičům, kteří si nechali mladší sourozence doma.

Situaci budeme monitorovat a o možném uzavření MŠ budeme informovat s předstihem.


 10. 3. 2020

Dle dnešního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu dochází od zítřejšího dne, t.j. 11. 3. 2020 až do odvolání, k uzavření základních škol z důvodu vyhlášené karantény.

Obědy ve školní jídelny jsou hromadně odhlášeny (do odvolání).

Sledujte prosím webové stránky školy, kde budou umístěny aktuální informace a práce pro žáky na domácí přípravu.

Additional information