Informace k návratu žáků do školy

Dobrý den,
věnujte pozornost informacím k návratu žáků do školy 1. 9. 2021.

V prvních dvou týdnech bude následovat screeningové testování žáků a dle výsledků těchto tří testování se určí následující postup.

Žáci 2. až 9. ročníku ve dnech 1., 6. a 9. 9. 2021 absolvují preventivní screeningové testování nebo doloží, že mají řádně ukončené očkování nebo se prokáží, že neuběhlo více než 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Pouze žáci 1. třídy se budou testovat až 2. 9. a pak také 6. a 9. 9. 2021 za dopomoci vyučujících (případně rodičů).

Pokud žáci splní jednu z uvedených podmínek (testování, očkování, prodělání COVID-19, potvrzení z odběrového místa):

  • budou moci odložit ve třídě při výuce ochranu dýchacích cest,
  • budou moci žáci odložit ochranu dýchacích cest při výuce hudební výchovy a tělocviku (ten bude v maximální míře probíhat ve venkovních prostorách).

V opačném případě budou muset mít žáci nasazenou ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole (při konzumaci svačiny budou muset dodržet min. odstup 1,5 m od ostatních).

Ve společných prostorách zůstává povinnost nošení ochrany dýchacích cest i nadále. 

Šindlovy Dvory 40, 370 01 České Budějovice

603 561 874

reditel@zssindlovydvory.cz

Užitečné odkazy

SmartClass

smartclass s

smartclass t

Projekty

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony II

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony III