Uzavření základní a mateřské školy 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás oslovit a vysvětlit důvody, které vedou naši školu k podpoře stávky vyhlášené na pondělí 27. 11. 2023. Jako vysvětlení využiji otevřený dopis rodičům, který napsal pan František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu.

Domnívám se, že je v něm popsáno vše, za co chceme jako organizace bojovat.

Otevřený dopis školských oborů rodičům

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat, proč školské odbory vyzvaly zaměstnance škol a školských zařízení ke stávce 27. listopadu 2023.

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

Vážení rodiče,

věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu. Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

S pozdravem

František Dobšík – předseda ČMOS PŠ

V Praze 13. 11. 2023

 

Pokud jste dočetli až do konce, tak vysvětlím ještě na konkrétním příkladě naší školy.

Snižování počtu hodin povede k tomu, že se dvě desítky půlených hodin budou muset odučit v celé třídě. Bavíme se hlavně o hodinách anglického jazyka, kde je tak potřebné komunikovat v menší skupině žáků. O hodinách informatiky, kde je potřeba pracovat více individuálně a v neposlední řadě o pracovních činnostech, kde potřebujeme, aby žáci pracovali a mohli si materiál i přístroje „osahat“. Všechny tyto hodiny se nám dařilo půlit, navíc v deváté třídě jsme mohli pomoci žákům v půlených hodinách matematiky a českého jazyka s jejich přípravou na přijímací řízení a budoucím přechodem na střední školu.

Snižování počtu nepedagogických pracovníků nejvíce zasáhne školní jídelnu. Nevíme přesně jestli částečně – budeme se muset vrátit k vaření pouze jednoho jídla, nebo úplně. Pak by žáci základní školy museli hledat stravování někde jinde, třeba ve svých krabičkách z domova.

Věřím, že chápete důvody, které nás vedou k tomuto rozhodnutí a věřím, že se nám společně i s vámi podaří přesvědčit vládu a MŠMT k zamyšlení a přehodnocení svých rozhodnutí.

Mgr. Jakub Jareš a zaměstnanci ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory