Měsíc knihy

Březen je měsícem knihy. V rámci celoročního projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, do kterého se naše školka zapojila jsme navštívili knihovnu V Šindlových Dvorech, kam chodíme pravidelně každý měsíc si půjčovat knihy. Podařilo se nám zapojit i rodiče, kteří měli možnost přečíst dětem ve školce pohádku z oblíbené knihy. O čtení byl mezi rodiči velký zájem. Vyzkoušeli jsme si s dětmi knihtisk a některé ručně tištěné obrázky byly velmi povedené. Děti si také přinesly do školky svou knihu a představily ji svým školkovým kamarádům.  Také se nám podařilo domluvit spolupráci se Základní školou a děti z 8 třídy s paní učitelkou za námi přišli do naší školky. Připravili si krátké dramatizace tří pohádek. Za to jim moc děkujeme.  Nakonec jsme si společně zaspívali. Fotografie jsou k nahlédnutí na webových stránkách.

Vaše paní učitelky