Velikonoce

V Tématickém celku Velikonoce jsme si vyzkoušeli velikonoční tradice, upekli jsme si velikonoční sušenky, dozdobili pomlázky a dotvořili vajíčka. Vyprávěli jsme si o zkušenostech dětí s koledováním a velikonočními zvyky. Navštívili jsme knihovnu, velikonoční výstavu v Muzeu s edukačním programem, hudební pořad Karla Daňhela, Planetárium a užili jsme si i velikonoční tablety.  Vyrobili jsme si zápich do osení, zazpívali jsme si nové jarní písničky a naučili se pěknou velikonoční koledu. Naši školáci zvládli zápis do první třídy.

20240325 091947 20240327 072421 20240327 082715

20240328 085516 20240328 091519

20240328 101125 20240402 095705

20240404 091352 20240404 101509