Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

Projekt "MŠ a ZŠ Šindlovy Dvory"

Logolink OP VVV hor barva cz

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005193 s názvem "MŠ a ZŠ Šindlovy Dvory", který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celková výše podpory činí 888.626 Kč