Jako ryba ve vodě

V tomto bloku jsme si povídali o rybách a rybaření. Celý blok byl motivován příběhem Milana Nyklese Rybářská. Zkoušeli jsme chytat ryby, cvičit s kapry, hráli jsme rybí hry, naučili jsme se pěknou básničku Plavou, plavou rybičky. Společně jsme si prohlédli a pojmenovali rybářské vybavení a sdělili si zkušenosti s rybařením. Udělali jsme si několik pokusů s vodou a upekli jsme si rybí sušenky. Také jsme si vyrobili krásný rybníček s rybkami. Díky nádhernému počasí jsme mohli venku lovit rybičky ve vodě a v písku jsme stavěli přehrady.

Bc. Kamila Gucko

Co se děje v trávě

V tomto čtrnáctidenním bloku se zabýváme tématem CO SE DĚJE V TRÁVĚ. Hráli jsme si na broučky, tančili jak motýlci, počítali berušce tečky, kreslili, zpívali Mravenčí ukolébavku. Seznámili jsme se s hudebním nástrojem ukulele. Porovnávali jsme ho s kytarou, hledali rozdíly mezi ukulele a kytarou. Hráli jsme hru s poznáváním živočichů: „Já mám, kdo má“.

Pracovali jsme s temperovými barvami a kreslili trávu, do které jsme dokreslovali živočichy, kteří mohou v trávě žít. Vylepili jsme mraveniště a dolepovali do něj mravenečky. Také jsme dělali kouzlo s barvami, otiskávali jsme nanesené temperové barvy a z tohoto výkresu budeme příští týden vystřihovat motýlky. Na zahradě jsme našli hlemýždě, kterého jsme pak pozorovali. Zalévali jsme rostlinky na naší vzkvétající zahrádce. Stihli jsme toho hodně a třešinkou byla jízda autobusem do Vodňan, kde jsme po stezce čápa Vodňana zkoumali přírodu ve skutečnosti. Vydařilo se nám krásné počasí, děti byly skvělé a všichni jsme byli moc spokojení.  Také jsme oslavili dětský den, a to nejen soutěžemi s odměnami, kde každý vyhrál, ale i překrásným skákacím hradem na naší školkové zahradě. 

Iva Fričková

Návrat do školky po nucené pauze a tématický celek - Je v Mokrém mokro?

Po nucené pauze jsme se vrátili do školky a život, alespoň ve školce se vrátil k normálu. Na dětech bylo vidět, že se těší na kamarády. Někdo ráno trochu plakal při loučení s maminkou, ale i těch pár slziček jsme společně zvládli. V témetickém celku, který jsme zařadili po návratu dětí do školky, jsme poznávali blíže své bydliště, svůj domov. Pojmenovali jsme si místo, kde žijeme, své jména a adresu. Představili jsme si svoji rodinu a členy domácnosti. Procvičili jsme se v početních dovednostech – počítali jsme členy rodiny a porovnávali, v které rodině je nejvíce členů domácnosti. Spočítali jsme nohy, ruce, uši a jiné části těla. Udělali jsme si rodinou koláž, uvařili sedmikráskový med a prozkoumali svět mikroskopy. Fotky z tohoto tématického celku jsou ve fotogalerii.

Bc. Kamila Gucko

Zima, zima, zimička

V prvním únorovém týdnu jsme se zaměřili na zimu. 

Cvičili jsme, hráli jsme velkou koulovačku v družstvech, naučili jsem se hru Bum, bum ratata, skládali jsme úkoly- přižazovali určené obrázky k sobě, hledali posloupnosti, na daný signál při hudbě jsme našli své zimní oblečení a oblékli si ho. Vystříhali a přilepili jsme na papír domeček a pak ho kouzlem "zasněžili", což bylo velké překvapení. Procházeli jsme bludištěm podle obrázkové mapy a mapu si pak každý nakreslil svou. Stříhali jsme obrázky se zimní tematikou. Učili se pohybovou písničku Zima, zimička, protřepali tělíčka s písničkou Jeden dědeček. Zkoumali jsme skleničky, které jsme naplnili minulý týden čerstvě napadaným sněhem a druhou sněhem již trochu zledovatělým. Čekali a hádali jsme, co se s ním stane v teple, určovali jsme, ve které je více vody a hlavně jsme zkoumali jak moc čistá ta voda je, když nám sníh připadá tak nádherně bílý a čistý. Také jsme se zaměřovali na zimní sporty a procvičili si grafomotoriku s velkým kluzištěm na nástěnce, které jsme pravidelně obtahovali voskovými pastely.  Vyplnili jsme pracovní list "Co chybí sněhulákovi". Odpovídali na hádanky.  Na vycházkách jsme pozorovali zimní krajinu, zkoumali obrovský kus ledu, který nám "vyrostl" v kýblu na zahradě.  Ve Stromovce jsme plnili úkol osahat si kůru kmenů různých stromů a posoudit, která je hladká a která hrubá. Povídali jsme si také o Masopustu. Přišli jsme do školky v karnevalových kostýmech a společně si užili promenádu masek, soutěže, hry a masopustní hostinu s pravými koblížky a jinými masopustními dobrotami.
Iva Fričková

Lední medvídku, kam pluješ?

V tomto integrovaném bloku jsme se seznámili s knihou Hanse de Beera – Lední medvídku, kam pluješ? Povídali jsme si o cizích krajích, dopravních prostředcích, kamarádství a rodině. Postavili jsme medvídku Larsovi domeček - iglú z cukrových kostek, jako mají eskymáci. Ve třídě jsme si postavili velké iglu, do kterého jsme se vešli všichni i s paní učitelkou. Dělali jsme pokusy s ledem, vyzkoušeli jsme plovoucí vlastnosti předmětů a pohráli jsme si s pěnou a barvami. Něco jsme si pověděli o ochraně životního prostředí a ekologii. Na procházce jsme si prohlédli velkoformátové kontejnery na tříděný odpad a řekli jsme si co a jak třídit.  Naučili jsme se básničku a písničku o medvědech. Snažili jsme se trávit co nejvíce času venku na nádherném bílém prašanu, jako lední medvídek Lars. Není pro nás totiž nevhodné počasí, ale jen nevhodné oblečení. 

Bc. Kamila Gucko