Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

Oslavy obce

Chtěla bych poděkovat všem dětem a jejich rodičům za skoro 100% účast na sobotních Oslavách obce. Děti zvládly zazpívat písničkové pásmo a moc se jim to povedlo. Odměnou jim byl velký potlesk. Velké poděkování patří mým kolegyním paní Mileně Fuchsové a paní Janě Bláhové za pomoc při této akci. Sestřih celého dne oslav bude vysílán na Jihočeské televizi.

 

Bc. Kamila Gucko 

Májka a čarodějnice

Na toto období se ve školce každoročně moc těšíme. Děti toto období fascinuje. Povídali jsme si o tradičním stavění májky. O tom, proč se májka staví, kdo ji zdobí, kdo hlídá. Byli jsme se na májku podívat a na zemi měřila skoro 30 metrů. Děti zajímalo jak se májka staví, tak jsme si povídali o Máně, což je modrý traktůrek, který pomáhá místním dobrovolným hasičům májku postavit. Ve školce jsme si udělali čarodějnický sabat - slet. Děti se pochlubily nádhernými kostýmy. Společně jsme si užili hostinu a soutěže. Také jsme dělali pokusy s barvami a vše zapisovali do protokolu. Nejvíce děti bavil pokus s bonbóny Skittles, kdy jsme vyčarovali duhu.

Vaše paní učitelky

 

Velikonoce ve školce

Letošní Velikonoční svátky jsme si ve školce opravdu moc užili. Společně s dětmi jsme pletli pomlázky. Každé dítě si upletlo svou pomlázku. Vyzkoušeli jsme si koledování, kdy děvčata chlapcům pomlázku nazdobila stužkami a kluci se pochlubili krátkou básničkou. Podařilo se nám zajistit husí vejce a vyzkoušeli jsme si novou techniku vrtaných kraslic. Děti vrtání vajíček moc bavilo a výsledek stál za to. Vajíčka jsme zdobili také ubrouskovou technikou, vykreslovali je zmizíkem a také beruškami. Navštívili jsme Velikonoční výstavu v Muzeu a pochutnali si na velikonočnm beránkovi.

Vaše paní učitelky

Měsíc knihy

Březen je měsícem knihy. V rámci celoročního projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, do kterého se naše školka zapojila jsme navštívili knihovnu V Šindlových Dvorech, kam chodíme pravidelně každý měsíc si půjčovat knihy. Podařilo se nám zapojit i rodiče, kteří měli možnost přečíst dětem ve školce pohádku z oblíbené knihy. O čtení byl mezi rodiči velký zájem. Vyzkoušeli jsme si s dětmi knihtisk a některé ručně tištěné obrázky byly velmi povedené. Děti si také přinesly do školky svou knihu a představily ji svým školkovým kamarádům.  Také se nám podařilo domluvit spolupráci se Základní školou a děti z 8 třídy s paní učitelkou za námi přišli do naší školky. Připravili si krátké dramatizace tří pohádek. Za to jim moc děkujeme.  Nakonec jsme si společně zaspívali. Fotografie jsou k nahlédnutí na webových stránkách.

Vaše paní učitelky

Pozvánka k návštěvě MŠ

Blíží se nám zápis do mateřské školy. Pokud by jste měli zájem se přijít před zápisem do naší mateřské školy - Domeček Litvínovice 49 podívat, rádi vás uvítáme. Návštěvu je nutné si předem telefonicky domluvit.

Bc. Kamila Gucko - vedoucí učitelka