Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

Pozdravy z prázdnin

Děkujeme všem dětem a rodičům za krásné pohledy z prázdnin. S dětmi jsme si o zážitcích z prázdnin povídali a pohledy si velmi dlouho prohlíželi. Aby to rodičům nebylo líto, vyrobily si pro ně děti pohledy vlastní. Společně jsme došli na poštu, kde jsme koupili známky, které děti na pohledy nalepily. Potom jsme vyrazili hledat poštovní schránku do které si děti pohledy vhodily. To bylo pro maminky a tatínky velké přrkvapení, když otevřeli doma schránku.

Bc. Kamila Gucko

Začátek školního roku

Na začátku školního roku jsme se sešli v plném počtu. Děti natěšené a paní učitelky odpočinuté. V prvním týdnu jsme si ve školce společně nastavili pravidla, která jsou pro bezpečný pobyt ve školce nutné. Seznámili jsme se s novými dětmi a už se ve školce všichni známe. Společně zpíváme, hrajeme hry a ani špatné počasí nás nezaskočí. Máme přece pláštěnky a holinky.

Bc. Kamila Gucko

 

 

Oslavy obce

Chtěla bych poděkovat všem dětem a jejich rodičům za skoro 100% účast na sobotních Oslavách obce. Děti zvládly zazpívat písničkové pásmo a moc se jim to povedlo. Odměnou jim byl velký potlesk. Velké poděkování patří mým kolegyním paní Mileně Fuchsové a paní Janě Bláhové za pomoc při této akci. Sestřih celého dne oslav bude vysílán na Jihočeské televizi.

 

Bc. Kamila Gucko 

Májka a čarodějnice

Na toto období se ve školce každoročně moc těšíme. Děti toto období fascinuje. Povídali jsme si o tradičním stavění májky. O tom, proč se májka staví, kdo ji zdobí, kdo hlídá. Byli jsme se na májku podívat a na zemi měřila skoro 30 metrů. Děti zajímalo jak se májka staví, tak jsme si povídali o Máně, což je modrý traktůrek, který pomáhá místním dobrovolným hasičům májku postavit. Ve školce jsme si udělali čarodějnický sabat - slet. Děti se pochlubily nádhernými kostýmy. Společně jsme si užili hostinu a soutěže. Také jsme dělali pokusy s barvami a vše zapisovali do protokolu. Nejvíce děti bavil pokus s bonbóny Skittles, kdy jsme vyčarovali duhu.

Vaše paní učitelky

 

Velikonoce ve školce

Letošní Velikonoční svátky jsme si ve školce opravdu moc užili. Společně s dětmi jsme pletli pomlázky. Každé dítě si upletlo svou pomlázku. Vyzkoušeli jsme si koledování, kdy děvčata chlapcům pomlázku nazdobila stužkami a kluci se pochlubili krátkou básničkou. Podařilo se nám zajistit husí vejce a vyzkoušeli jsme si novou techniku vrtaných kraslic. Děti vrtání vajíček moc bavilo a výsledek stál za to. Vajíčka jsme zdobili také ubrouskovou technikou, vykreslovali je zmizíkem a také beruškami. Navštívili jsme Velikonoční výstavu v Muzeu a pochutnali si na velikonočnm beránkovi.

Vaše paní učitelky