MŠ Litvínovice 49 - Domeček

Mateřská škola v Litvínovicích 49 je školou s mnohaletou tradicí – byla otevřena v roce 1929, když ministerstvo školství a osvěty vyhovělo žádosti školy a výnosem ze dne 30. 8. 1929 povolilo její zřízení. Škola byla umístěna v přízemí statku paní Lieblové za roční nájemné 900 Kč. Správu mateřské školy vedl řídící učitel Břetislav Jindra. V září 1939 byl zatčen a německou policii odvlečen do koncentračního tábora a MŠ byla přidělena do správy obecné školy v Šindlových Dvorech. Na jaře 1945 byl provoz mateřské školy kvůli náletům přerušen a obnoven byl až 1. 6. 1945. Teprve 7. 4. 1947 byla mateřská škola přemístěna do budovy číslo popisné 49, ve které funguje dodnes. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 16 dětí. A v současné době se jedná o odloučené pracoviště Základní školy v Šindlových Dvorech.

Budova mateřské školy se nachází uprostřed rodinné zástavby, v klidné lokalitě u parku Stromovka. Nedaleko školy se nachází rybník, kde děti mají možnost naslouchat a pozorovat vodní živočichy. Škola je postavena na strategicky výhodném místě nedaleko zastávky MHD. Před školou je několik parkovacích míst vyhrazených škole. K budově školy náleží udržovaná zahrada. Mateřská škola má v obci dobré jméno. Škola je rodiči vyhledávána pro své klidné rodinné prostředí a bezpečné klima, na kterém spolupracuje nejen tým zaměstnanců školy, ale také zřizovatel svým otevřeným a přátelským přístupem.

O přijetí dětí do naší mateřské školy rozhoduje ředitel školy. Podrobnosti o přijímání dětí jsou uvedeny ve školním řádu. Stravování zajišťuje školní jídelna v areálu ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory, odkud se k nám jídlo dováží.

Začátkem roku 2016 byla provedena asanace sklepních prostor, což eliminovalo vlhkost v budově. Dále během prázdnin 2016 proběhla v prostorách školy rekonstrukce – výměna sanitárního zařízení, obkladů a kuchyňské linky. Ze zahrady byly též odstraněny staré kovové houpačky a nevyhovující kolotoč.

Ve spolupráci se zřizovatelem se bude i nadále pokračovat v opravách a obnově školy.

Motto naší mateřské školy:

„Všechno co opravdu potřebuju znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil:
 • O všechno se rozděl.
 • Hraj fér.
 • Nikoho nebij.
 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.
 • Uklízej po sobě.
 • Neber si nic, co ti nepatří.
 • Když někomu ublížíš, řekni, promiň.
 • Před jídlem si umyj ruce.
 • Splachuj.
 • Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
 • Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
 • Každý den odpoledne si zdřímni.
 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.
 • Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.
 • Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku – všichni umřou. My také. A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE.
Všechno, co potřebujete znát, tam někde je. Slušnost, láska a základy hygieny. ekologie, politika, rovnost a rozumný život....“.
ROBERT FULGHUM

Základní myšlenka koncepce naší mateřské školy vychází z výše uvedeného úryvku z knihy „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“ Roberta Fulghama. Předškolní období je z hlediska každého dítěte mimořádné a neopakovatelné. Pro většinu dětí je mateřská škola prvním kontaktem s větší skupinou dětí a přechod do mateřské školy z domácího prostředí by měl být nenásilnou formou doplnění rodinné výchovy. Dítě je v naší škole bezpodmínečně přijímáno. Všichni zaměstnanci se snaží, aby pokud možno každý den prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. Učitelka je v naší škole dítěti průvodcem, rádcem a partnerem na cestě za poznáním a věděním.

Cíle a záměry naší mateřské školy

 • Vést děti k samostatnosti ve všech oblastech – sebeobsluha, uvažování, rozhodování, k rozvoji komunikačních schopností
 • Vést děti k zájmu o přírodu a k lásce ke všemu živému
 • Vytvořit dětem takové prostředí, kde se budou cítit spokojeně a bezpečně

Additional information