Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny je p. Markéta Balounová. Přípravu jídel obstarávají paní kuchařky Hana Pokorná, Jana Roháčová, Alena Kuželová, Lenka Zíková, Monika Vrátná a Lucie Blažková.

Cena stravného:

MŠ:

  • Dopolední svačina: 8,- Kč
  • Oběd: děti do 6 let - 22,- Kč, nad 6 let - 25,- Kč
  • Odpolední svačina: 7,- Kč

Obědy ZŠ:

  • Žáci do 10 let - 25,- Kč
  • Žáci nad 10 let - 28,- Kč

Způsob placení:

  • Inkasem – nutno zřídit u svého účtu souhlas k inkasu cílený na bankovní spojení školy: 51 – 890 837 0227 / 0100. Škola inkasuje stravné 15.- 20. den předešlého měsíce daného období zálohově. (15. Srpna stravné na září) Případné nevybrané obědy se odečítají při další zálohové platbě. Přeplatky na konci školního roku se automaticky vracejí pouze u strávníků, kteří končí docházku nebo jsou odhlášeni ze stravování (nutná písemná odhláška). U strávníků pokračujících ve stravování následující školní rok se přeplatky převádějí do dalšího období.
  • Platbu nelze provádět hotově.

Odhlašování obědů:

Do 14,00 předchozího dne

1. Elektronicky Návod pro přihlášení do systému na odhlašování stravy zde
2. SMS – tel. 604274589

1. den nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče vyzvednout oběd ve školní jídelně od 11,30 do 12,00 hod. Následující dny nepřítomnosti nemá dítě nárok na dotovanou stravu a rodiče jsou povinni stravu odhlásit. Za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti může škola účtovat plné stravné 75,- Kč. (vyhláška 107/2004 Sb.)

Jídelníček:

Sestavování jídelníčku provádí vedoucí školní jídelny na základě normativů pro školní jídelny a podle posledních poznatků o zdravé výživě. Pro žáky ZŠ poskytuje jídelna výběr ze dvou jídel. Jídla si žáci objednávají pouze elektronicky na www.strava .cz 5 dní předem.

Additional information