Školní družina

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje školní družinu 83 dětí z 1. - 4. ročníku. Nabídka činností probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení, která je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru, umožňuje dětem odpočinek a rekreaci.

Výhodou venkovské školy je především možnost trávit volný čas na čerstvém vzduchu. Vycházky do lesa, k rybníkům, pohybové hry a soutěže na hřišti jsou naší každodenní činností. Na školní zahradě máme k dispozici dřevěné průlezky a pružinová houpadla. Mezi další aktivity patří také výtvarné, hudební a pracovní činnosti. Dětské práce zdobí po celý rok školní družinu i prostory školy.

Učíme děti myslet ekologicky, a tak již vědí, že pokreslený papír, plastová láhev a víčko od jogurtu nepatří do koše, ale do kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěny v každé třídě. Během školního roku se děti také naučí poznávat léčivé byliny, z nichž některé si pěstují na školním záhonku. Na podzim sbíráme kaštany a žaludy pro lesní zvěř a celoročně děti suší pomerančovou a citrónovou kůru. Za získané peníze je pak nakoupen výtvarný materiál a nové hračky.

Školní družina je rozdělena do třech oddělení. První oddělení vede p. učitelka Mgr. Veronika Smutková, druhé oddělení paní vychovatelka Dana Hüttnerová a třetí oddělení pak paní Gabriela Pechková. Ranní družina probíhá od 6,45 - 7,40 a vede ji p. učitelka Mgr. Michaela Švejdová. Poplatek za ranní družinu je 100 Kč a za celodení školní družinu 200 Kč měsíčně.

Ranní družina je otevřena pouze pro žáky zapsané do školní družiny. Pro ostatní žáky bude škola otevřena od 7,40 hod. (Vstup do školy novou přístavbou do šaten.) Žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD, nemohou ve školní družině po vyučování čekat na zahájení zájmových kroužků nebo odjezdy MHD.

Additional information