Zprávičky z naší školičky

Vánoční spirála

     V pondělí 16. prosince jsme připravili pro rodiče vánoční spirálu a nacvičili s dětmi pásmo koled.

       Sešli jsme se odpoledne na zahradě u školní jídelny. Setkání jsme zahájili koledami s doprovodem varhan a společně s rodiči se tak naladili navzdory počasí na vánoční čas. Poté si všichni mohli jít se zapálenou svíčkou projít spirálu a něco si přát…

       Ve vestibulu jídelny si pak všichni mohli nabídnout vánoční punč, perníčky, cukroví a další dobroty. Čas nám příjemně ubíhal ve sváteční atmosféře a my si dovolili na chvíli se v tom vánočním shonu zastavit a v klidu si popovídat…

       Tak všem děkujeme, že si přišli zazpívat a popovídat a přejeme Vám i dětem bohatého Ježíška a Vánoce plné klidu, lásky, štěstí, zdraví a pohody J.

                                         To vám přejí všichni zaměstnanci mateřské školy.

Additional information