MŠ Litvínovice

Mateřská škola v Litvínovicích je školou s mnohaletou tradicí – byla otevřena v roce 1929. V budově č. p. 49 funguje od roku 1947 jako jednotřídní. V současné době má kapacitu 16 dětí a jedná se o odloučené pracoviště ZŠ v Šindlových Dvorech.

            Budova školy je umístěna v klidné lokalitě nedaleko blízké Stromovky, nachází se na strategicky výhodném místě a má dobré jméno.

Naše filozofie:

V dnešní uspěchané a přetechnizované době, díky které pomalu, ale jistě mizí komunikace, citlivé mezilidské vztahy a také pohybové aktivity, chceme, aby děti postupně opět začaly i díky vlastnímu přičinění a aktivitě, vyplývající z jejich zájmu, vnímat jeden druhého, vnímat, co se děje okolo, vážit si přírody a nebýt k ní lhostejní, poznat, že i ony se mohou zasloužit o zdravější přírodu, zdravější vztahy mezi lidmi, zdravější život.

Naše vize:

Maximálně šťastné a spokojené dítě, které si váží lidí a přírody a nebojí se otevřeně komunikovat.

Naše záměry:

-          Vzájemná důvěra mezi rodiči, dětmi a zaměstnanci školy vedoucí ke spokojenému, klidnému, tvořivému dítěti, které je schopno otevřeně komunikovat.

-          Vést děti k pochopení nezbytnosti ochrany přírody, chápání člověka jako její součásti a z toho plynoucí její celoroční pozorování a ochrana.

Náš cíl:

Rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem dle jejich možností, zájmů a potřeb. Pracujeme zde podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, na jehož základě máme vypracovaný kvalitní Školní vzdělávací program, doplněný o koncepci ekologické výchovy.

            V rámci ekologické výchovy pořádáme různé výlety s ekol. tématikou, dále chodíme do divadel, do planetária, pořádáme Mikulášskou nadílku, vánoční besídku, oslavy „Dne dětí“, slavnostní rozloučení se školáky apod.

MŠ je perfektně vybavena jak moderním nábytkem, tak hračkami a pomůckami. V současné době je od 4. 1. 2016 uzavřena z důvodu asanace sklepa a znovu otevřena bude opět 1. 9. 2016.

Od 4. 1. 2016 funguje v Litvínovicích nová MŠ – č. p. 39, která je součástí multifunkční budovy, ve které sídlí ještě obecní úřad, knihovna a mají zde zázemí místní hasiči. Nová třída má kapacitu pro 28 dětí a v souč. době ji navštěvuje 26 dětí. MŠ se však běžně naplňuje do počtu 24 dětí, tudíž na dvě děti udělil OÚ výjimku. Stejně jako MŠ s č. p. 49, je i tato součástí právního subjektu a spadá jako odloučené pracoviště pod ZŠ v Šindlových Dvorech. MŠ je velká, prostorná, špičkově vybavená a splňuje normy EU.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde byly děti maximálně šťastné a spokojené. O tom, že tomu tak skutečně je, svědčí hlavně samy děti a jejich rodiče a dále např. vynikající hodnocení ze strany České školní inspekce.

Kontakt:

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory 40

Mateřská škola Litvínovice

Litvínovice 39

37001 České Budějovice

Tel. 732 585 596

E mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Additional information