Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

Doba kamenná v muzeu

Ve středu 17. října vyrazila 6. třída hned po první vyučovací hodině na expedici s názvem „Doba kamenná“. Cílem naší smečky bylo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Po úvodním přivítání jsme se již přenesli do období doby kamenné a to nejen v přeneseném slova smyslu, ale se vším všudy. Za zavřenými dveřmi jedné z místností muzea na nás čekal skutečný „Pravěk“.

Všichni členové naší smečky si posedali na zem okolo zvířecích kožešin a bedlivě naslouchali naší paní průvodkyni z období paleolitu. Kromě vyprávění o zajímavých skutečnostech a událostech této pravěké doby jsme se mohli seznámit osobně s některými atrapami nástrojů, zbraní a dalších pomůcek nezbytných pro přežití v tomto období. Archeologický kufřík nám nabídl nepřeberné množství tematických předmětů jako například pěstní klín, opracované kameny, nože z kostí, škrabky, vázací materiál v podobě šlach, sekery a mnohem více. Ti nejodvážnější se dokonce na chvíli stali druhem Homo sapiens, kdy se převlékli do dobových obleků a své skrovné oděvy doplnili šperky a zbraněmi.

Když jsme se opět vrátili v čase a zase z nás byli lidé současného typu, čekal nás písemný kvíz, kde si mohly zkusit všechny děti shrnout nejzákladnější poznatky z celé naší výpravy za pravěkými lidmi a tím ověřit získané znalosti.

Beseda v knihovně

Ve středu 3. října navštívili žáci 6. třídy českobudějovickou Jihočeskou vědeckou knihovnu se sídlem Na Sadech, kde byl pro ně připraven zajímavý dopolední program.

Děti se nejprve seznámily s prostředím knihovny, dozvěděly se, jak jsou rozlišena jednotlivá oddělení, podle čeho jsou v odděleních uspořádány knihy, dále se například dozvěděly, kolik knih je dostupných k zapůjčení přímo na místě (1 500 000 ks) a jak postupovat, když některá kniha není k dispozici na této pobočce a další zajímavé informace.

Po úvodním seznámení si pracovnice knihovny připravila pro naše žáky samostatné tvoření, které bylo zaměřeno na „komiks a jeho tvorbu“. Děti pracovaly v menších skupinkách a pokoušely se z nahodile rozstříhaných příběhů sestavit skutečný komiks, který pak interpretovaly ostatním kamarádům, a ti měli vždy poznat, o jaký komiks se jedná. Všichni se velmi bavili a užili si příjemné a hlavně naučné dopoledne.

„Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník.“ :-)

Hodina AJ s rodilým mluvčím

V tomto školním roce se opět budeme v každém ročníku 2. stupně setkávat v hodinách angličtiny s rodilým mluvčím Alexem, a to v těchto termínech:

23. 11., 11. 1., 8. 3. a 17. 5.

 

Těšíme se, Alexi!

Adaptační kurz

Nový školní rok začal pro všechny žáky druhého stupně příjemně. Ve dnech 11. a 12. září pro ně Obecní úřad v Litvínovicích uspořádal adaptační kurz. Tématem letošního kurzu byla voda, proto jsme se na kolech nebo pěšky vydali na návštěvu vodárenské věže a Stecherova mlýna. Obě prohlídky byly velmi zajímavé a moc děkujeme za milé přijetí.

Voda v podobě deště nás naštěstí minula, a tak jsme za krásného počasí postavili stany na hřišti v Mokrém, zahráli si turnaj mezi třídami v kopané, večer opekli buřty. Čekala nás i noční stezka odvahy. A abychom nezapomněli, mnozí z nás přinesli domů i tašku hub.

I když na některých byla znát únava, můžeme s jistotou říci, že se oba dva dny vydařily:-).

Additional information