Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

Návštěva Obecního úřadu v Litvínovicích

V rámci projektu předmětu OV se ve středu 27.3. šestá třída vypravila na Obecní úřad v Litvínovicích. Žáci zde za přítomnosti paní starostky a pana místostarosty získávali důležité informace o historii a chodu obce.

Měli možnost nahlédnout například do místní kroniky, která je zachována od roku 1949, dále pak do územního plánu Litvnínovic, Šindlových Dvorů a Mokrého. Po zodpovězení veškerých otázek se mohli žáci také seznámit s technikou, kterou využívá Obecní úřad Litvínovice.

Děkujeme za toto setkání a budeme se těšit na další návštěvu.

Matematický klokan 2019

22. 3. jsme otestovali své logické dovednosti v tradiční matematické soutěži.

Na druhém stupni probíhalo klání ve dvou kategoriích.

V kategorii Benjamín pro 6. a 7. třídu se nejlépe dařilo Kateřině Mrkvičkové (7. třída). Jako druhý se umístil Petr Alexa (7. třída) a v těsném závěsu na třetím místě Alžběta Chromá (6. třída) a Julie Váňová (7. třída).

V kategorii Kadet pro 8. a 9. třídy první místo obsadil Oliver Šmíd, druhé místo Marek Častoral a třetí místo Andrea Marková.

Blahopřejeme a všem přejeme hodně štěstí při další soutěži, která se uskuteční už 4. dubna. Tentokrát  to bude Pythagoriáda.

Divadelní představení

19. 3. se všichni žáci druhého stupně vydali za kulturou. Navštívili jsme divadelní představení Čechomoří v Malém divadle. Jednalo se o autorskou inscenaci o tom, co si lidé od dětství až do sta let přejí. Byla součástí cyklu „Český rok" k výročí 100 let republiky. Jedno z přání bylo mít u nás moře. To by se mohlo do jisté míry splnit, kdyby byl realizován návrh Karla Žlábka. Ten v roce 1975 skutečně podal návrh na zbudování železničního tunelu, kterým bychom se k moři dostali. Plánovaný byl i termín dostavby – rok 2020. Tak jsme již za rok mohli po dvou hodinách jízdy vystoupit až na Jadranu

Žáci ZŠ Šindlovy Dvory mezi dětmi MŠ Litvínovice

Žáci 8. třídy potěšili svou návštěvou děti v mateřské školce. A protože v březnu slaví svátek knížky, "vypůjčili" si tři pohádky od Františka Hrubína. Při výtvarné výchově nakreslili kulisy, při cvičení z českého jazyka nacvičili dramatizaci pohádek a vydali se za těmi nejmenšími.

Ti nezůstali s přípravou programu pozadu a nacvičili si pásmo složené z básniček. Role divák - účinkující se tak vyměnily.

Nakonec si všichni společně zazpívali a zatancovali na pohádkové písničky. Milé setkání skončilo pozváním školkových dětí do velké školy.

Beseda o Kolumbii pro žáky 7. a 8. třídy – 25. 2.

Do Kolumbie nás zavedla ve svých ještě čerstvých vzpomínkách maminka našeho spolužáka.

Navštívila jednu z nejlidnatějších zemí Latinské Ameriky. Prožila tu tři týdne mezi domorodci. A tak jsme se na chvilku přenesli z našeho přetechnizovaného života do pohoří Sierra Nevada mezi kmen Kogi. Nahlédli jsme do života mírumilovných místních obyvatel, do jejich soužití s přírodou. Poznání tamější kultury pro nás bylo velmi obohacující. Drželi jsme v ruce meč, navlékli si přes rameno typickou brašnu, viděli listy koky.

Obrázky nás zavedly i hluboko do džungle, kde leží nejvýznamnější památka Kolumbie – Ztracené město, založené už v 1. tisíciletí před n. l. Po dlouhá staletí se zdejším indiánům podařilo existenci tohoto místa před okolním světem utajit.

Povídání o této exotické zemi nás natolik zaujalo, že jsme domluvili besedu i pro naše šesťáky.

Paní Šmídové moc děkujeme. Pokud by nás chtěla seznámit i s další svou cestou, byli bychom moc rádi:-).

Additional information