Návštěva muzea – Římská říše

Ve čtvrtek 9. května se vydala 6. třída na návštěvu muzea v Českých Budějovicích, kde pro ně byla připravena beseda zaměřena na Římany a Germány. Žáci již měli povědomí o této historické oblasti z hodin dějepisu, ale přesto své vědomosti, během dvouhodinového povídání a názorných ukázek předmětů, zbraní a dalších replik, obohatili o další zajímavé informace. Na závěr naučného programu dostali všichni zúčastnění čas k vyplnění pracovního listů, kde měli možnost všechny své postřehy zaznamenat písemnou formou. Po skončení besedy se 6. ročník vrátil do školy, kde probíhala výuka dle rozvrhu hodin.

Additional information