Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

Návštěva Obecního úřadu v Litvínovicích

V rámci projektu předmětu OV se ve středu 27.3. šestá třída vypravila na Obecní úřad v Litvínovicích. Žáci zde za přítomnosti paní starostky a pana místostarosty získávali důležité informace o historii a chodu obce.

Měli možnost nahlédnout například do místní kroniky, která je zachována od roku 1949, dále pak do územního plánu Litvnínovic, Šindlových Dvorů a Mokrého. Po zodpovězení veškerých otázek se mohli žáci také seznámit s technikou, kterou využívá Obecní úřad Litvínovice.

Děkujeme za toto setkání a budeme se těšit na další návštěvu.

Additional information