Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

Žáci ZŠ Šindlovy Dvory mezi dětmi MŠ Litvínovice

Žáci 8. třídy potěšili svou návštěvou děti v mateřské školce. A protože v březnu slaví svátek knížky, "vypůjčili" si tři pohádky od Františka Hrubína. Při výtvarné výchově nakreslili kulisy, při cvičení z českého jazyka nacvičili dramatizaci pohádek a vydali se za těmi nejmenšími.

Ti nezůstali s přípravou programu pozadu a nacvičili si pásmo složené z básniček. Role divák - účinkující se tak vyměnily.

Nakonec si všichni společně zazpívali a zatancovali na pohádkové písničky. Milé setkání skončilo pozváním školkových dětí do velké školy.

Additional information