Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

Beseda o Kolumbii pro žáky 7. a 8. třídy – 25. 2.

Do Kolumbie nás zavedla ve svých ještě čerstvých vzpomínkách maminka našeho spolužáka.

Navštívila jednu z nejlidnatějších zemí Latinské Ameriky. Prožila tu tři týdne mezi domorodci. A tak jsme se na chvilku přenesli z našeho přetechnizovaného života do pohoří Sierra Nevada mezi kmen Kogi. Nahlédli jsme do života mírumilovných místních obyvatel, do jejich soužití s přírodou. Poznání tamější kultury pro nás bylo velmi obohacující. Drželi jsme v ruce meč, navlékli si přes rameno typickou brašnu, viděli listy koky.

Obrázky nás zavedly i hluboko do džungle, kde leží nejvýznamnější památka Kolumbie – Ztracené město, založené už v 1. tisíciletí před n. l. Po dlouhá staletí se zdejším indiánům podařilo existenci tohoto místa před okolním světem utajit.

Povídání o této exotické zemi nás natolik zaujalo, že jsme domluvili besedu i pro naše šesťáky.

Paní Šmídové moc děkujeme. Pokud by nás chtěla seznámit i s další svou cestou, byli bychom moc rádi:-).

Additional information