Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

Kyberšikana

V rámci prevence byla na naší škole uskutečněna ve čtvrtek 21. února 2019 beseda na téma „Kyberšikana“, která byla vedena Bc. Ladislavem Soldánem.

Přednáška seznámila všechny žáky 2. stupně se zásadami bezpečného používání internetu, jak by se měli chovat a především bránit při pohybu ve virtuálním světě – zejména na sociálních sítích a při používání mobilních telefonů. Žáci si sdělovali vzájemně své zkušenosti, ptali se na různé dotazy a bylo patrné, že jim toto téma není až tak vzdálené.

V závěru přednášky si všichni zúčastnění mohli vyplnit praktický anonymní dotazník.

Additional information