Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

zapis kriteria

Beseda o Kolumbii pro žáky 7. a 8. třídy – 25. 2.

Do Kolumbie nás zavedla ve svých ještě čerstvých vzpomínkách maminka našeho spolužáka.

Navštívila jednu z nejlidnatějších zemí Latinské Ameriky. Prožila tu tři týdne mezi domorodci. A tak jsme se na chvilku přenesli z našeho přetechnizovaného života do pohoří Sierra Nevada mezi kmen Kogi. Nahlédli jsme do života mírumilovných místních obyvatel, do jejich soužití s přírodou. Poznání tamější kultury pro nás bylo velmi obohacující. Drželi jsme v ruce meč, navlékli si přes rameno typickou brašnu, viděli listy koky.

Obrázky nás zavedly i hluboko do džungle, kde leží nejvýznamnější památka Kolumbie – Ztracené město, založené už v 1. tisíciletí před n. l. Po dlouhá staletí se zdejším indiánům podařilo existenci tohoto místa před okolním světem utajit.

Povídání o této exotické zemi nás natolik zaujalo, že jsme domluvili besedu i pro naše šesťáky.

Paní Šmídové moc děkujeme. Pokud by nás chtěla seznámit i s další svou cestou, byli bychom moc rádi:-).

Přednáška o výtržnictví

V pátek 22. 2. nás ve škole navštívili por. Milan Bajcura – tiskový mluvčí policie Jihočeského kraje a npor. Michal Winter – vedoucí obvodního oddělení Boršov nad Vltavou.

V přednášce „Výtržnictví – sociálně patologický jev současné doby“ žáky druhého stupně seznámili s problematikou, která je bohužel blízká i dětem tohoto věku. Názorným a srozumitelným způsobem přiblížili dětem, co vlastně výtržnictví je, jak se mají chovat, pokud se stanou svědkem takového chování. Povídání doplnili příklady z praxe.

Doufejme, že tato přednáška pomohla k tomu, aby se děti v budoucnu vyvarovaly chování, které je nepatřičné. Budeme se těšit na další setkání věnované jinému tématu.

Kyberšikana

V rámci prevence byla na naší škole uskutečněna ve čtvrtek 21. února 2019 beseda na téma „Kyberšikana“, která byla vedena Bc. Ladislavem Soldánem.

Přednáška seznámila všechny žáky 2. stupně se zásadami bezpečného používání internetu, jak by se měli chovat a především bránit při pohybu ve virtuálním světě – zejména na sociálních sítích a při používání mobilních telefonů. Žáci si sdělovali vzájemně své zkušenosti, ptali se na různé dotazy a bylo patrné, že jim toto téma není až tak vzdálené.

V závěru přednášky si všichni zúčastnění mohli vyplnit praktický anonymní dotazník.

Jan Palach

V souvislosti s výročím 50 let od upálení Jana Palacha, studenta Filizofické fakulty Univerzity Karlovy, se vydala ve čtvrtek 14. února 2019 osmá třída na připomínkovou akci, která se konala v DK Metropol v Českých Budějovicích. Jednalo se o výstavu fotografií s názvem „Pochodeň číslo 1“. Všechny vystavované snímky dokumentovaly události spojené s osobou Jana Palacha, včetně situace po jeho upálení.

Po zhlédnutí všech fotografií se žáci přesunuli na prohlídku historického centra Českých Budějovic.

Návštěva muzea

 

18. 2. navštívili žáci 7. a 8. třídy výstavu v Jihočeském muzeu Svět orchidejí a sukulentů.

Ve dvou výstavních sálech jsme mohli vidět kromě exotických rostlin i drobné obratlovce, terária s hmyzem a voliéru s drobným ptactvem.

Zaujal nás hlavně sál navozující atmosféru tropického pralesa a masožravé rostliny.

Na závěr jsme si netradiční technikou vyrobili  květinové přání.

 

 

 

Additional information