Školní výlet 1. a 2. ročníku

Ve čtvrtek 2. 6. 2016 jsme jeli na školní výlet. V Borovanech na nás čekala Černobílá pohádka. Viděli jsme království, kde bylo vše jen černé nebo bílé. Zlá královna zakázala nosit ostatní barvy. Vše dobře dopadlo a království zazářilo v barvách duhy. Po pohádce jsme autobusem přejeli do ZOO Dvorec a tady nás přivítala krásná zvířata. Viděli jsme tygry, šimpanze, lvy, plazy, lemury a nejvíce nás zaujal velikánský hroch. Všichni nakoupili v malém obchůdku a někteří si natočili výbornou zmrzlinu. Výlet byl bezva a počasí nám vydrželo po celou dobu.

                                                                                                                   Beránková Markéta

 

Vrátecký Picasso 2016

Včerejší odpoledne (20.4.) strávily vybrané zástupkyně naší školy na výtvarné soutěži Vrátecký Picasso 2016

V 1. kategorii (1.třída)- soutěžila Beátka Linhartová; 2. kategorie (2. a 3. třída) byla zastoupena holčičkami Tínkou Šťavíčkovou a Kačenkou Kneysovou; ve 3. kategorii (4. a 5. třída) bojovaly Terezka Bőhmová a Simča Přibylová

Z našich žákyň získala zvláštní ocenění Terezka Bőhmová, a to za čistotu práce. Všechny dívky si ze soutěže odnesly spolu s pamětním listem krásné vzpomínky. 

Holčičkám děkujeme za účast a reprezentaci naší školy.

Mgr. Michaela Švejdová.

Projekt Zkus to zdravě

Ve čtvrtek 10. března se žáci 5. ročníku zapojili do projektu „Zkus to zdravě“ a celé dopoledne se věnovali zdravému životnímu stylu. S pomocí lektorky rozdělovali potraviny podle původu, učili se číst obaly potravin a rozlišovat, které složky jsou zdraví prospěšné a které nikoli. Besedovali o pojmech jako je anorexie, bulimie, obezita, dieta a nevynechali ani důležitou složku zdravého životního stylu, a to je - pohyb u dětí. 

Mgr. Veronika Smutková

Čarodějnice Josefína

V pondělí 18. 4. nás přijelo rozveselit divadlo Táta a máma s pohádkou " Čarodějnice Josefína". Zažili jsme spoustu legrace, pohádka byla proložena zpěvem a hrou na kytaru. Většina dětí se zapojila do příběhu. 

                                                                                                                                         M. Beránková

Hrdějovický Vavřínek 2016

Dne 2. března se na Základní škole v Hrdějovicích konala tradiční soutěž v recitování Hrdějovický Vavřínek. 

Naši školu reprezentovalo pět děvčat. Agáta Procházková s básní Karla Šiktance Vosa Parádnice, Natálie Musilová s básní Miloše Kratochvíla Boule, Alžběta Chromá s básní Jiřího Žáčka Polévka ze sekery, Žaneta Gucko s básní Tygrův den Jana Vodňanského a Markéta Malečková s básní Otesánek Františka Hrubína. 

V první kategorii, ve které soutěžila Agáta Procházková z 1. třídy, byly oceněny diplomem všechny děti. Ve druhé kategorii, která byl jako již tradičně nejpočetněji zastoupena, se představili žáci 2. a 3. třídy. Diplomem za 3. místo byla v této věkové skupině oceněna Natálie Musilová ze 2. třídy. Třetí kategorie zahrnuje žáky 4. a 5. tříd. V této skupině se podařilo umístit Markétě Malečková taktéž na 3. místě. Všechny soutěžící dívky byly odměněny skleněným lístkem. 

Všem recitátorkám děkujeme za účast v soutěži a za reprezentaci školy. 

                                                                                    Mgr. Pavla Horáková