Olešnický lístek

Dne 19.5.2014 jsme se vydali do Olešnice na přírodovědnou soutěž. Vybrali jsme tři žáky z naší školy, kteří nás reprezentovali. Jan Loos, Nela Vítů a Nikola Mrázová. Žáci poznávali savce, houby, rostliny a ryby. Počasí nám velice přálo a byl to moc pěkný den. Všem dětem děkujeme za účast a pěkné umístění.

Přehlídka dravých ptáků

V pondělí 28. dubna 2014 jsme měli možnost vidět v zahradě naší školy přehlídku dravých ptáků. Zkušení sokolníci děti seznámili s různými druhy dravců a některé děti a paní učitelky si mohly nechat přiletět vybraného ptáka na ruku (krkavec, výr velký).

Největším zážitkem pro děti byl okamžik, když dravci přelétali přímo  nad jejich hlavami. V závěru ještě zodpověděli páni sokolníci všetečné dětské dotazy o dravých ptácích, jejich potravě, schopnostech a výcviku.

Spaní ve škole

Ve čtvrek 24. dubna 2014 proběhlo již tradiční spaní ve škole. V podvečer jsme se sešli s dětmi ve třídách. Počasí nám překazilo plány. Buřtíky jsme si nakonec museli upéct v troubě. Každá paní učitelka měla pro svou třídu připravený program. Společným tématem spaní ve škole byl večer s knihou. Všichni žáci si přinesli své knihy, o kterých si povídali a ve kterých si četli.

Spaní ve škole se všem dětem moc líbilo a už se jistě těší na další rok.

Ekologické odpoledne

Když jsme se ráno probudili po spaní ve škole, nasnídali jsme se a připravili se na nový den, jsme se vydali do okolí školy, abychom zvelebili prostředí, ve kterém se každý den pohybujeme. Děti byly rozděleny do několika skupinek. Pracovní čety byly vyslány do okolí školy, aby posbíraly odpadky a jiné věci, co znečišťovaly životní prostředí. Tři skupiny pracovaly na pozemku školy, kde malovaly na zdi různé obrázky s motivy přírody.

Vrátecký Picasso

Dne 15.4. 2014 jsme se zúčastnili dalšího ročníku výtvarné soutěže VRÁTECKÝ PICASSO. Naši školu reprezentovali v 1. kategorii - Isabela Šestáková, ve 2. kategorii Adéla Šimánková, Žaneta Gucko (2. místo) a ve 3. kategorii Tomáš Bláha a Kristián Šmíd (2. místo). Děkujeme a gratulujeme.