Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

2. pololetí

Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a my ve školce nezahálíme. Každý den pravidelně půl hodiny cvičíme, protože už víme, že to našemu tělu prospívá, ale také se pilně učíme, pracujeme a samozřejmě si hrajeme.

                Minulý týden jsme se např. učili poznávat první písmenko v našem jméně a to formou didaktické hry s hrou na tělo „Já jsem Maruška, nejsem mrkvička, já jsem Laurinka, nejsem lízátko…“ Nasmáli jsme se a písmenko – to naše, jsme se naučili. Dále jsme se pomocí obrázků učili tvořit protiklady a přídavná jména. Přitom jsme si procvičili souvislé vyjadřování a dělení slov na slabiky…

                                                                                              Bc. Alice Pitrová, ved.učitelka

Adventní trhy 2017

Adventní trhy

Dne 25.11.2017 jsme se zúčastnili adventních trhů v obci. Děti vyráběly obrázky s dýněmi a my učitelky společně se školnicí jsme ještě vyrobily perníkové svícny, ozdoby a svícny z quilingu, napletly jsme ponožky, upekly koláče…..Výtěžek jsme věnovaly dětem z naší MŠ. Chtěly bychom tímto poděkovat místním ženám, že nám toto umožnily a také rodičům a všem lidem, kteří si naše výrobky přišli zakoupit.

                                                 Alice Pitrová, vedoucí uč. MŠ Lit.39

Nový školní rok

Tak jsme zahájili nový školní rok a i když jsme zpočátku měli obavy z příchodu dvouletých dětí, vše dobře dopadlo a naši noví dvouletáčci jsou prostě úžasní. Slziček bylo jen pomálu a od začátku se tyto děti krásně zapojily mezi ostatní děti i do všech činností.

            V září už jsme u nás dvakrát měli divadelní představení – Perníková chaloupka a Beránek z modrého nebe. Obě pohádky byly nejen pěkné a poučné, ale také vtipné a dětem se moc líbily. Jinak pilně cvičíme, tvoříme, tancujeme, zpíváme a povídáme si a je nám tu dobře pospolu.

                                                           Bc. Alice Pitrová, vedoucí učitelka

Plán divadelních představení 2017/2018

Přehled divadelních a hudebních představení ve šk. roce 2017 – 2018

                MŠ Litvínovice 39

27.9.2017   Divadlo LUK – „Perníková chaloupka“ , v 9,00                           50,-

3.10.2017   Divadlo Viďadlo - „Beránek z modrého nebe“ , v 9,00             50,-

23.10.2017 Divadlo KOS – „Princezna je hloupá Madla“, v 10,30               50,-

2.11.2017   Hudební pořad – „Babička Chrota vypráví“, v 10,00                 40,-

16.11.2017 Divadlo Okýnko – „O princezně s oslíma ušima“, v 10, 30       50,-

28.11.2017 Hudební pořad Karla Daňhela – „Drak Karamelák“, v 9,00     50,-

4.12.2017   Téměř divadelní společnost – „Zlatá husa a modrý kahanec“, v 9,00 45,-

14.12. 2017 Divadlo Viďadlo – „Vánoční blázen“, v 9,00                               50,-

19.1.2018 Divadlo Máma Táta – „O drakovi“, v 9,00                                     50,-

23.1.2018 Divadlo KOS – ( upřesní) , v 8,30                                                     50,-

7.2.2018   Hudební pořad – „Zima v bílém kožíšku“, v 8,30                        40,-

26.2.2018 Divadlo Okýnko – „Jak se víla skamarádila“, v 10,30                   50,-

8.3.2018   Divadlo Máma Táta – „Pepíkova chaloupka“, v 9,00                   50,-

20.3.2018 Hudební pořad Karla Daňhela – „Jak se hraje pro víly“, v 9,00   50,-

11.4.2018 Divadlo LUK – „O Kačence“, v 9,00                                                 50,-

25.4.2018 Divadlo Okýnko – „Mlynářka“, v 10,30                                           50,-

15.5.2018 Divadlo Viďadlo – „Otesánek“a „Paleček“, v 9,00                       50,-

24.5.2018 Téměř divadelní společnost – (upřesní), v 9,00                           45,-

Besídka červen 2017

Rozloučení se školáky 2017

            Dne 15.6.2017 v 15,30 jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky. Děti na besídce předvedly pásmo písní, básní, tanečků i hraní na Orffovy nástroje. Letos odcházely tři dívky, které se předvedly také hrou na flétnu, zpěvem a dlouhou básní. Na konci besídky dostaly na památku knihu „Dášeňka“ s věnováním a od paní starostky Novákové květiny.

            Našim školačkám jsme také vyrobili a na OÚ vyvěsili tablo, tentokrát makovou panenku a motýla Emanuela. A přesně takový dort nám k této příležitosti upekla místní cukrářka, paní Hana Mašková. Na něm si všechny děti na závěr besídky opravdu pochutnaly.

            Naše poděkování patří také rodičům za celoroční velmi dobrou spolupráci a vstřícnost. Chtěli bychom jim i dětem popřát krásné prázdniny, příjemnou dovolenou a v září se s většinou z nich budeme těšit opět na shledanou.

                                                  Bc. Alice Pitrová, vedoucí učitelka

Additional information