Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

Organizace školního roku 2017 - 2018

 • Začátek školního roku: pondělí 4. září 2017

 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

 • Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2016 – úterý 2. ledna 2018

 • Výuka v lednu začne: středa 3. ledna 2018

 • Konec 1. pololetí: středa 31. ledna 2018

 • Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018

 • Jarní prázdniny: 12 – 18. března 2018

 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března do 2. dubna 2018

 • Konec 2. pololetí: pátek 29. června 2018

 • Hlavní prázdniny: pondělí 2. července – pátek 31. srpna 2018

 • Začátek šk. r. 2018/2019: pondělí 3. září 2018

 • Plavecký kurz 1., 2. roč: 26. dubna - 28. června

 • Zápis do 1. ročníku: 5. 4. 2018

 • Třídní schůzky: 19. září 2017- pro 1. ročník, 14. listopadu 2017, 27. března 2018, 5. června 2018

 • Mimo tyto termíny je možno navštívit školu kdykoliv mimo vyučování a po předchozí domluvě. Ředitelství školy si vyhrazuje možnost změny termínů třídních schůzek. Případné změny budou včas oznámeny.

 • Lyžařský zájezd  ( LVVZ) 7. ročník  14.1. - 19.1. 2018  CHATA CIHELNY

 • Ředitelské volno: pátek 29. září 2017, pondělí 30. dubna 2018, pondělí 7. května 2018

 

Additional information