Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ Slideshow ZŠ

Sdružení rodičů a přátel dětí školy

Všichni rodiče jsou členy SRPDŠ. Volí si zástupce své třídy do výboru SRPDŠ. Výbor SRPDŠ se schází před třídní schůzkou a na pokyn jejího předsedy.

Výbor SRPDŠ pro školní rok 2015/2016

  • Předseda: Kateřina Hrabánková
  • Pokladník: Šárka Fuková
  • Členové: Ing. Miroslava Kurešová, Mgr. Ivana Pupková, Lenka Zíková

Spolupráce se SRPDŠ je na velmi dobré úrovni. Sdružení rodičů materiálně pomáhá škole při realizaci jednotlivých akcí. Rodiče též přispívají na kulturní pořady i výlety pro všechny žáky a mnozí se akcí školy aktivně účastní.

Obecní úřad jim poskytuje každoročně, tak jako dalším občanským sdružením, drobnou finanční dotaci na akce pro děti.